Klubgårdmand Henning kalder til arbejdsdag den 4.maj. Lidt malearbejde, rensning af tagrender, småreparationer. Jo flere vi er jo sjovere og lettere bliver det. Skriv dig på opslaget der hænger på tavlen næste gang du kommer i klubgården