HSOK’s stolthed og samlingsted.
Klubgården ligger på Gl. Hellebækvej 63A
tæt ved Helsingørhallen.

Det er en gammel 3 længet gård kaldet for Ll Godthåb, hvor HSOK har 2 af længerne med det meste af loftet også.

Klubgården vedligeholdes af klubbens medlemmer.
Henning Jørgensen er Klubgårdsformand. Tlf 49218486.

Nøgle til klubgården kan fås hos ovenstående mod et depositum på 250 kr.

Vilkår for leje af HSOK´s klubgård

Hsok´s bestyrelse har fastsat følgende bestemmelse for leje af klubgården:

Lejegrupper:

  • Idrætsklubber og lignende såvel danske som udenlandske
  • HSOK´s medlemmer

Vilkår:

Foreninger kan leje klubgården i forbindelse med afholdelse eller deltagelse i idrætslige arrangementer, max. i 2 – 3 dage, eller efter nærmere aftale.

HSOK´s medlemmer kan leje klubgården til brug ved afholdelse af tidsbestemte receptioner i forbindelse med diverse mærkedage, dog alene på betingelser af, at receptionen er åben for klubbens medlemmer.

Samtlige lejer må dog til en hver tid respektere klubmedlemmernes ret til at kumme benytte omklædningsrummene, herunder disses faciliteter.

I forbindelse med lejen kan samtlige køkkenfaciliteter benyttes, dog at eventuelle inventarbeskadigelser skal erstattes af lejeren.

Endelig aftale om lejen kan tidligst træffes 3 måneder før det ønskede lejemål.

Pris: 500,00 kr.pr. døgn

Aftale om leje rettes til:

Henning Jørgensen
Gl. Hellebækvej 19 D
3000 Helsingør
fastnet:49218486
mobil: 20857486
hogsjorg@stofanet.dk

HSOK´s bestyrelse