Orienteringskort i Helsingør Ski- og Orienteringsklub

Orienteringskortene er fremstillet af orienteringsklubbens medlemmer på grundlag af Danmarks Højdemodel og Orthofoto fra COWI samt tekniske kort. Der er foretaget et omfattende rekognoscerings- og rentegningsarbejde på op til 50 timer pr. km2.

Dette arbejde udføres naturligvis primært til gavn og glæde for klubbens egne medlemmer i forbindelse med træning og konkurrence, men skoler, spejdere og andre foreninger samt private kan også have stor glæde af at anvende orienteringskortene til forskellige aktiviteter eller blot en anderledes spadseretur.

 

Kort for tre discipliner
Kortene revideres med jævne mellemrum og er således altid “up to date”. Ophavsretten til kortene indehaves af Helsingør Ski- og Orienteringsklub.

Kortene udarbejdes alt efter terræn og formål som alm. orienteringskort, sprintkort (skolekort) eller MTB-kort. Grundlæggende er symbolerne ens, men sprintkort har mange flere detaljer og dermed ekstra symboler. Det fremgår af listen med kortene, om det er et sprintkort eller MTB-kort.


Orienteringskortet fremstilles i

1:7.500

1:10.000
1:15.000: kun på bestilling

Sprintkort:

Sprintkort fremstilles i 1:4000 og er et kort med mange detaljer

Kortudsnit er 1:4000

 


MTB-kort:
(kort til cykelorientering)

Kortene fremstilles i 1:15.000 og 1:10.000, men laves også i andre skalaer, alt efter behov.
Kortet har en anden graduering af stierne, som viser hvor farbar de er.

Gradueringen fremgår på kortene

Kortudsnit er 1:10.000


Ophavsretten til kortene indehaves af Helsingør Ski- og Orienteringsklub.
Kopiering af kortene må under ingen omstændigheder finde sted, uden tilladelse fra kortansvarlig.

Orienteringsløb med mere end 50 deltagere, skal anmeldes hos Naturstyrelsen. www.http://naturstyrelsen.dk/

Se betingelser for lån af kortfil her.

Disse naturzoner / vildtlommer er stadig gældende.