HSOK´s  Venner, er en støtteforening til HSOK

Referat fra
Generalforsamlinger

2021 2022  2023

Årsberetning.

2022
2023

HSOKs Venners Skulderklap 2024

Det er altid spændende at afsløre, hvem der skal have HSOKs Venners Skulderklap.

 I foreninger som HSOK og HSOKs Venner, som ikke kan eksistere uden en stor kreds af frivillige hjælpere, er der jo mange, som fortjener et skulderklap. Derfor må vi hvert år ved uddelingen af HSOKs Venners Skulderklap nødvendigvis foretage et valg blandt mange kvalificerede.

 Flere har i år været foreslået, og vi har i HSOKs Venners bestyrelse været enige om, at ”Skulderklappet” i år skal gives til en person, som har været meget aktiv i orienteringsafdelingen og medvirket til, at klubbens O-løbere har haft mulighed for at løbe træningsløb i skovene i nærområdet.

 Vi har i år valgt Lene Jensen til at modtage HSOKs Venners Skulderklap 2024.

 Lene har i de sidste par år stået for planlægning af klubbens O-træning, hvilketeksempelvis består i at finde datoer, der passer ind i Østkredsens kalender, aftale træning i  samarbejde med Tisvilde OK samt at finde folk til at lægge baner til masser af træningsløb. Hun har selv lagt mange baner samt udsat og inddraget poster. Også når det har været andre, der har lagt banerne.

 Oven i det har hun også passet sin egen træning og haft tid til at deltage i åbne løb og mesterskaber, hvor det er blevet til mange sejre og mesterskaber.

 Så TAK og skulderklap til Lene. Vi håber, at du vil fortsætte med at holde liv i orienteringssporten i HSOK i de kommende år.

 

Vi giver det største skulderklap vi kan!

HSOKs Venners Skulderklap 2023

Det er altid spændende at afsløre, hvem der skal have HSOKs Venners Skulderklap – som tidligere hed HSOKs Venners lederpris.

I foreninger som HSOK og HSOKs Venner, som ikke kan eksistere uden en stor kreds af frivillige hjælpere, er der mange, som fortjener et skulderklap. Men ved uddelingen af HSOKs Venners Skulderklap må vi nødvendigvis foretage et valg blandt mange kvalificerede.

 

 

Tekst til 2023

Nogle år kan det være svært at vælge, men i år giver vi igen prisen til en person, som igennem rigtig mange år på mange måder har bidraget til et godt, socialt liv i både HSOK og HSOKs Venner. Uden at sige for meget kan man vist roligt sige, at hun – for det er en dame – uden at gøre for meget stads af sig selv, har været blandet ind i både småt og stort i HSOK igennem mange år.

Og når jeg nævner, at hun gennem alle disse år altid har været at finde som hjælper ved HSOKs arrangementer og har bagt bogstaveligt talt utallige kager til alle mulige og umulige arrangementer – foruden alt det andet hun har lavet – kan det nok ikke skjules, at vi i år tildeler HSOKs Venners Skulderklap 2023 til

Ulla Larsen.

Ud over sine præstationer på kageområdet har Ulla også igennem mange år været ”medhjælpende hustru” til Flemming, hvilket har været en forudsætning for det store arbejde, som familien Larsen har lagt i HSOK. Vi sender i dag også en kærlig og VENlig tanke til Flemming.

Tak til Ulla for det hele.

Vi giver det største skulderklap vi kan!

HSOKs Venners Skulderklap 2022

Det er altid spændende at afsløre, hvem der skal have HSOKs Venners Skulderklap – som tidligere hed HSOKs Venners lederpris.

I foreninger som HSOK og HSOKs Venner, som ikke kan eksistere uden en stor kreds af frivillige hjælpere, er der mange, som fortjener et skulderklap. Men ved uddelingen af HSOKs Venners Skulderklap må vi nødvendigvis foretage et valg blandt mange kvalificerede.

Nogle år kan det være svært at vælge, men i år giver vi prisen for en præstation, som er svær at matche.

Vi giver prisen til Verner Rundh.

I denne kreds kræver Verner ikke den store præsentation, men jeg vil alligevel nævne nogle fakta, som understreger den frivillige indsats, Verner har gjort:

  • For omkring 60 år siden kom Verner med i bestyrelsen for Helsingør Roklubs Ski- og Orienteringsafdeling, der er forløberen for HSOK. Han fortsatte som suppleant i bestyrelsen, da HSOK blev dannet i 1967.
  • Ved stiftelsen af HSOKs Venner i 1982 blev Verner Rundh valgt som bestyrelsessuppleant, hvilket han fortsatte med i de følgende mange år. Hvert år, når der var valg til bestyrelsen, havde han kampvalg med Bent Christensen (Camilla) om hvem af dem, der var 1. suppleant, og hvem der var 2. suppleant.
  • For cirka 10 år siden gik den ikke længere, og Verner blev valgt som bestyrelsesmedlem i HSOKs Venner, hvor han udfyldte jobbet som materialeforvalter. Et job, som han har varetaget på fremragende vis. Han har i alle årene haft fuldstændig styr på alt, hvad der skal til for at opstille en kiosk til forskellige arrangementer. Samtidig har han foretaget indkøb af både mad og drikke til diverse kiosker og arrangementer i HSOKs Venner.

På trods af de seneste års skrantende helbred har han været en uvurderlig arbejdskraft i HSOKs Venner. Et bestyrelsesmedlem, som vi nu desværre må sige farvel – OG TAK – til.

Vi giver det største skulderklap vi kan!

HSOK's Venners skulderklap 2021

Hvert år har vi i HSOKs Venner uddelt årets lederpris i forbindelse med vores generalforsamling. Mange har med gode begrundelser gennem årene modtaget prisen. Ikke kun fordi de har været formelle eller uformelle ledere, men fordi de har gjort en frivilligt og påskønnelsværdig indsats for HSOK.

Der har derfor i bestyrelsen for HSOKs Venner været et ønske om at give prisen et navn, som i højere grad udtrykker, hvad det bredere formål med prisen er.

Vi kalder derfor i fremtiden HSOKs Venners årlige pris for: ”HSOKs Venners skulderklap”.
Vi har hvert år fundet værdige og gode prismodtagere – og det har vi også i år. Vi har endda fundet hele fire modtagere, som sammen modtager den første uddeling af ”HSOKs Venners skulderklap 2021”.

Der er tale om en gruppe mennesker, der siden februar 2019 troligt har sørget for, at vi i en af de nærliggende skove har kunnet løbe ”Månedens bane”. 29 gange er det indtil nu blevet til. Bag projektet står følgende fire personer: Laus Seir Hansen, Bjarne B. Jensen, Jan Bjørre og Jakob Vang, som jeg vil bede om at komme herop.

De fire har delt arbejdet mellem sig, således at Laus har kreeret alle 29 månedens baner, og tillige i perioder også yderligere baner, der indgik i ”Coronacuppen”.

Jakob har sørget for godkendelsen hos Naturstyrelsen, og har lagt banerne på vores hjemmeside, herunder O-track samt tillige trykt et vist antal af banerne til brug for klubbens medlemmer, hvor kortene kunne hentes i klubgården.

Bjarne har fra første gang været den rette mand til jobbet med at hænge poster ud incl. stativer, og tillige af og til taget en tur i skoven for at erstatte poster, der forsvandt.

Endelig har Jan – også fra første færd – været den person, der hver den første i måneden har taget det slidsomme job at inddraget stativer og skærme for den forgangne måned.

Så en stor ros til disse fire HSOK`ere der har ydet – og fortsat yder – et stort og godt arbejde til glæde for HSOK`s medlemmer.
Ud over dette ærefulde diplom modtager hver også 1.000 kr. som en påskønnelse for deres indsats.

HSOK's Venners Lederpris 2020
Jeg er nu ved at bevæge mig ud på dybt vand, når jeg både oratorisk og retorisk skal argumentere for modtageren af årets lederpris. Jeg har noget at leve op til – som I senere vil forstå.

Modtageren er heldigvis her til stede i aften, og har da også i mange år været et flittigt medlem af både HSOKs Venner og HSOK. Helt præcist kom han – for det er en han, går jeg ud fra – ind i HSOK i de glade år i 1972, hvor HSOK for alvor voksede sig stor. Som så mange andre havde han tidligere dyrket andre idrætsgrene, så han blev hurtigt en dygtig orienteringsløber med mange guld, sølv- og bronzemedaljer i de efterfølgende år, og han er stadig – når han selv skal sige det – en af klubbens bedste orienteringsløbere.

En af de ting, der har kendetegnet HSOK siden 70’erne er klubbens store engagement i tegningen og revideringen af kortene over skovene i vores nærområde. Uden disse kort var det ikke det samme at løbe orienteringsløb på disse kanter. Vor prismodtager var en aktiv korttegner for HSOK i perioden 1978 til 2016 – og det er måske ikke slut endnu. Han har i tidens løb tegnet mange O-kort over skovene i Nordsjælland, herunder tillige sprintkortet over Espergærde NV, som i 2016 blev anvendt til klubbens arrangement af det internationale WRE-løb. Hans målsætning og motto for kortarbejdet har i øvrigt altid været at lave O-kort, som deltagerne altid har kunne stole på.

Med disse oplysninger kan det nok ikke skjules meget længere, at modtageren af HSOKs Venners lederpris for 2020 er John Mienè.

Når alt det fra fortiden er sagt, skal det også med, at John langt fra er gået på pension. Som bekendt er der i ”De grå Sokker” løb hver fredag (næsten) året rundt i en af de lokale skove. Traditionelt afsluttes der med frokost i Klubgården, og også her har John struktureret til gavn for deltagerne, og har i nu i flere år påtaget sig opgaven med uddelingen af ris og ros og tak til dagens banelægger samt annonceringen af næste fredags banelægger og kagebager. Ved særlige mærkedage blandt de ”grå” tryller han endvidere med sine evner som taler, sangskriver og forsanger. Det er et job, der kræver sin mand m/k, men et arbejde som John har løst til stor tilfredshed for de ”grå”. Blandt andre svære opgaver i ”De grå Sokker” er det årlige stafetløb, som kunne give de fleste hår, men heldigvis har John anvendt sine pædagogiske færdigheder fra sin læreruddannelse, hvilket hidtil har bevirket – mod alle odds – at løbene er sluttet mere eller mindre retfærdige. Også de tidligere træningslejre, som de sidste mange år blev arrangeret af John og Søren Østergaard var en stor succes – og et stort arbejde.

Endnu en gang tak til John Mienè for mange års aktivt arbejde i HSOK. Og vi håber, at det må fortsætte mange år endnu – han er jo en ung mand

 

Tidligere uddelte lederpriser
2022 Ulla Larsen
2021 Verner Rundh
2020 Jan Bjørre, Bjarne Jensen, Laus Seir Hansen og Jakob Vang
2019 John Miené
2018 Hans Henrik Olsen
2017 Jakob Vang
2016 Kurt Jørgensen
2015 Kirsten Ellekilde & Leif Kofoed
2014 Henning Jørgensen
2013 Jørgen Olsen
2012 Bjarne Jensen
2011 Flemming Larsen
2010 Minna Warthoe
2009 Jørgen Jensen
2008 Stig Johansen
2007 Søren Østergaard
2006 Gull-May Knudsen
2005 Palle Breuning
2004 Arne Olsen
2003 Knud Høyer
2002 Peter Larsen
2001 Rolf Lund
2000 Rene Nielsen
1999 Kurt Jørgensen, John Stenfeldt-Jensen
1998 Anna-Lise Lyk
1997 Jakob Vang
1996 Bent Carlsen
1995 Ulla Larsen
1994 Erik Trolle
1993 Finn Postma
1992 Sonja Vang
1991 Grete & Ib E Nielsen
1990 Jens P Nielsen
1989 Gull-May & Jan Knudsen
1988 Henning Nielsen
1987 Finn Møgelvang
1986 Eva Müllertz
1985 Erik Seir
1984 Knud Høyer

 

Initativprisen, indstiftet af DOF

Prisen uddeles hvert år i januar ved østkredsens repræsentantskabsmøde til en person, gruppe eller klub, der i østkredsen har taget et særligt initiativ til glæde for o-sporten.

Prisen gik 2008 til Torkild Hansen, PI for hans store arbejde i B & U-udvalget

2008 Torkild Hansen PI
2007 Mogens Jørgensen Søllerød
2006 Jytte Kreiberg Roskilde
2005 Dan Haagerup Tisvilde Hegn