Medlemsbladet “Sokken”

Sokken udkommer 6 gange om året, her kan du følge med i hvad der sker i klubben.

Træningstider. Adresser osv.

Hvis du ikke ønsker klubbladet “SOKKEN” i din postkasse,men kun vil læse den på klubbens hjemmeside, så kan du framelde den, ved at sende en mail til Marie.

m.krogs@stofanet.dk

Annoncer til “SOKKEN”

Ønsker du at annoncere i “SOKKEN” skal du henvende dig til Kurt Jørgensen 28 29 86 32

Priser: Miminum …500,-pr.år

1/4 side 600,-pr.år

1/2 side 1.200,-pr.år

1/1 side 2.000,-pr.år

Indlæg til SOKKEN:

Indlæg til Sokken sendes til

Kurt Jørgensen eller den aktuelle afdelingsformand inden

deadline, normalt anden fredag inden udgivelsesmåneden som er: feb. april,

juni, august, okt. nov. midt på måneden, før udgivelsen af bladet.

Kurt Jørgensen: kurt.jorgensen@it.dk

Flemming Larsen: flarsen@image.dk

Bladet udkommer:

Februar – April – Juni – August – Oktober – December

Billeder til “SOKKEN”

For at kunne lave et godt klubblad kræves der billeder.

Har du et billede du mener egner sig, så send det ind.

Bliver billedet brugt bliver det honoreret med 10 kr.

Bliver det brugt som forsidebillede får du 100 kr.

O-Løb: Rolf Lund 49 21 17 74

Ski: Kurt Jørgensen 28 29 86 32

Motion: Kenneth Sørensen 40 13 04 66

Vennerne: Sisse Jørgensen 49 21 84 86

Her kan du se tidligere udgivelser af Sokken som pdf.fil. Vær tålmodig, filerne fylder en del.