Presis kl. 18,30 bød
Peter Balslev velkommen, og sagde et par ord om aftenens program.
Herefter var der tappas med bobler til.

PhysioLab.
Ved Tobias Jørgensen
Tog herefter fat i en interesant snak om Løbeskader
Hvorfor kommer de?
Hvilke skader ser vi?
Hvad skal man gøre når skaden er sket?
Hvordan forebygger vi løbeskader?
Hvornår og hvorfor skal man få det diagnosticeret hos en fysioterapeut?
Træningsdosering
Spørgsmål og dialog undervejs.

Kl. 20.15
Pause hvor Ulla havde sørget for dejlige kaffe, te og kager.

Kl. 20.30
Gennemgik Jacob Wrisberg fra HSOKs bestyrelse det sidste nye omkring
Naturnationalpark – Hellebæk skov og Teglstrup Hegn, de foreløbige planer.  er en del af en projektgruppe som kan varetage lokale interesser til arbejdet med naturnationalparken. Jacob fortalte os om de foreløbige planer og om hvordan det vil påvirke mulighederne for fortsat at bruge skoven til løb og orienteringsløb.
Der er planer om at området henlægges som urørt skov med natur og biodiversitet som hovedhensyn. Der skal være trådhegn om Hellebæk Kohave, hvor kvæg fortsat vil afgræsse, og nyt højt vildthegn med kronvildt på resten af området.

Kl. 21.00
Takkede Peter Balstrup af, og ønskede alle et godt nytår, på vegne af HSOK’s bestyrelse,