Til stede: Laus, Jakob, Lene og Rolf
Referent:  Rolf

Dagsorden:

  1. Træningsløb i foråret. Samarbejde med Tisvilde
  2. Påskecup
  3. 3 Skåninger och en dansk
  4. Korttegning
  5. Rekrutering af nye medlemmer
  6. Månedens bane
  7. Klubture

Ad. 1. Træningsløb om søndagen viste sig i efteråret ikke at være en god idé. Vi prøver med fem torsdage startende i uge 15 (lige efter påske). THOK har ikke svaret om de fortsætter med deres træningsløb om tirsdagen og lader dem være åbne for medlemmer af HSOK, men det går vi ud fra.

Ad.2. Vi arrangerer ikke Påskecup i år.

Ad. 3. Rolf er stævneleder og Laus banelægger. Laus spørger om John M. vil være banekontrollant. Ikke noget problem at Laus ikke er der på dagen på grund af DM i MTBO. Transporten bliver med lokalbanen. Stævneplads på engen tæt ved Hammermøllen. Rolf undersøger om det er Skov og Naturstyrelsens eng.

Ad.4. Klosterris er færdigtegnet. Jakob fortsætter i Risby Vang. Rolf er i gang med Krogenberg Hegn.

Ad. 5. Dicte og Maja er blevet spurgt om de vil være med til et rekrutteringsarrangement torsdag den 13. april. De er ikke vendt tilbage. Nye løbere kunne være med til træningsløbene den 13. den 20. og den 27. april. Den 27. april kunne der være klubaften med spisning og lidt undervisning bagefter. Derefter er der tilbud om divisionsmatch den 30.april og yderligere to træningsløb.

Ad.6. Flemming har overtaget Bjarnes job og det kører fint og er godt besøgt også af andre løbere fra andre klubber.

Ad.7. Rolf og Lene har taget initiativ til en klubtur til Hallandspremieren. Jonas og Jørgen vil med.