Kort referat fra klubmøde tirsdag d. 26.4.2022

25 af klubbens medlemmer deltog

Følgende punkter blev diskuteret:

  1. Aktivitetsniveauet fremover
  2. Klubtur til DM på Bornholm
  3. 1. og 2. divisionsmatch d. 4.9.
  4. Klubmesterskaber
  5. Månedens bane
  6. Rekruttering af ungdomsmedlemmer
  7. Påskeløb fremover

Ad. 1.

Vi ønsker også fremover, at der er ugentlige træningsløb. Dog skal der tages hensyn til konkurrencer i løbet af ugen – f.eks. Ballerups sommer cup – når dette løb arrangeres, er der ikke træningsløb.

Frank Johansen mente, at man skulle sætte medlemmer på listen – uden at spørge dem – så kunne de forskellige bytte indbyrdes. Der var også en ide´om, at man kunne lave træningsløb 2 og 2.

Ad. 2.

Der var udbredt tilslutning til klubtur til DM på Bornholm – d. 10 – 11.9.

Rolf sender en forespørgsel rundt til medlemmerne. Der skal måske lejes et sommerhus.

Ad. 3.

Vi skal arrangere 1. og 2. divisionsmatch i Teglstrup Hegn. Skovtilladelsen er ok. Jakob er på ferie i ugen før, og kan ikke påtage sig at printe kort. Vi får trykt kortene i Horsens. Der bliver lavet prøvetryk, kortene bliver trykt hurtigt (i løbet af få dage), og det er prima kvalitet.

Frank Johansen vil gerne være banelægger og Lene Jensen og Mette Seir Hansen deles om stævnelederposten.

Bjarne arrangerer en landskamp samtidig, og vil gerne gøre brug af stævnet. Det drejer sig om ca. 30 deltagere.

Ad. 4.

Frank foreslog at genbruge posterne og baner fra divisionsmatchen d. 5.9., og arrangerer klubmesterskaber mandag d. 5.9. Vedtaget.

Ad. 5.

Månedens bane fortsætter uændret.

Ad. 6.

Skal vi lave en kampagne? Forældre SKAL involveres. Konklusionen var, at der ikke var overskud til nye tiltag i dette år.

Ad. 7.

Den tænker vi lige over.

Den 26.4.2022

Mette Seir Hansen